Bescherm jezelf tegen internetfraude en cyberpesten

KBC Brussels-Internetverzekering

Bescherm jezelf tegen internetfraude en cyberpesten

KBC Brussels-Internetverzekering

Bescherm je betalingen

Slachtoffer van bedrog of oplichting via het internet? Wij betalen de frauduleuze bedragen terug.

Bescherm je identiteit

Steelt iemand je persoonsgegevens via het internet? Wij vergoeden je financieel verlies.

Bescherm je reputatie

Slachtoffer van laster en eerroof via het internet? Een specialist helpt om je reputatie te beschermen en erger te voorkomen.

Waarom kiezen voor deze verzekering?

We maken meer en meer gebruik van het internet. Helaas hebben ook mensen met minder goede bedoelingen de weg naar het internet gevonden. 10% van de Belgische internetgebruikers gaf aan dat ze financiële schade hebben geleden door cybercrime (cijfers Eurostat voor 2015). Deze verzekering helpt om de financiële verliezen van bedrog via het internet te vergoeden.
Daarnaast kun je slachtoffer worden van cyberpesten of reputatieschade oplopen via het internet. Deze verzekering biedt hulp om de gevolgen van reputatieschade via het internet te verminderen.

Wat is verzekerd?

1. Bedrog via het internet


Wat mag je verwachten?

We betalen de bedragen terug die je zelf onterecht betaalt met je KBC Brussels-zichtrekening doordat je misleid bent door iemand die zich uitgeeft voor een overheidsdienst, een handelaar of een professionele dienstverlener die hiervoor op het internet nagemaakte websites, valse titels, vergunningen of andere kunstgrepen gebruikt. Dat noemen we e-oplichting.

Ook betalen we de bedragen terug als je het slachtoffer wordt van fraude waarbij een derde erin slaagt om via het internet kwaadwillig gebruik te maken van je KBC Brussels-zichtrekening om online betalingen uit te voeren, zonder je toestemming. Dat noemen we e-fraude.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Betalingen op veilingwebsites en online marktplaatsen als particulieren er producten kunnen verkopen
 • Bedrog via het internet dat reeds gepleegd is voor de toetreding, ook al werd je rekening pas nadien gedebiteerd

2. Identiteitsdiefstal via het internet


Wat mag je verwachten?

Je kunt een beroep doen op deze waarborg als een derde je identificatie- of authentificatiegegevens via het internet steelt en die gegevens via het internet misbruikt. Het betreft dus diefstal en misbruik via het internet van je persoonsgegevens zoals naam, adres, rijksregisternummer, email adres, wachtwoorden, …Wij vergoeden je financieel verlies dat voortvloeit uit de identiteitsdiefstal.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • De bescherming die kredietkaartmaatschappijen geven bij misbruik van kredieten
 • Identiteitsdiefstal die reeds gepleegd is voor de toetreding, ook al heb je pas achteraf schade

3. Reputatieschade via het internet


Wat mag je verwachten?

Je kan een beroep doen op deze waarborg als je reputatieschade oploopt via het internet. Hiermee bedoelen we laster en eerroof via het internet, waarbij een derde je kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt en dat feit jouw eer kan krenken. Ook kan iemand op ongeoorloofde wijze gevoelige informatie over je privépersoon publiceren op het internet.

In geval van reputatieschade via het internet brengen wij je in contact met een gespecialiseerde dienstverlener. Die persoon geeft je advies vanop afstand en zal zo nodig ook zelf actie ondernemen om ergere schade proberen te voorkomen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Reputatieschade die reeds ontstaan is voor de toetreding tot deze verzekering.

Kosten

De bijdrage voor deze verzekering bedraagt 3 euro per maand per rekening of 6 euro per maand voor alle rekeningen binnen het gezin. Wat we bedoelen met gezin is omschreven in de dekkingsvoorwaarden. De bijdrage wordt maandelijks afgehouden van de KBC Brussels-zichtrekening die je hebt opgegeven bij de toetreding.

Wat je ook nog moet weten

 • Wanneer je schade meldt via email, zet dan geen gevoelige informatie in je mailtje. Wacht tot KBC Brussels je contacteert.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • Elke rekeninghouder kan op ieder moment beslissen of hij wenst toe te treden tot de KBC Brussels-Internetverzekering. Uittreden kan eenvoudig en op elk moment.
 • Als je een klacht hebt over de dekkingsvoorwaarden, kun je terecht bij je KBC Brussels-bankkantoor of bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbcbrussels.be. Kom je nog niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as, die optreedt voor de volledige sector. Je behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor alle andere klachten kun je je wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of tot ombudsman@ombfin.be.
 • De KBC Brussels-Internetverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
  BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
  Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
  Een onderneming van de KBC Groep.
 • Deze verzekering werd gesloten door KBC Bank bij KBC Verzekeringen. Om op de dekking een beroep te kunnen doen moet je zijn toegetreden en moet de toetredingsbijdrage betaald zijn.
 • De KBC Brussels-Internetverzekering is een verzekering voor diverse geldelijke verliezen.

Gebruik je de app KBC Brussels Touch nog niet? Neem dan contact op met KBC Brussels Live.

Gebruik je de app KBC Brussels Mobile nog niet? Neem dan contact op met KBC Brussels Live.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen