Je familiale verzekering

KBC-Gezinspolis

Je familiale verzekering

KBC-Gezinspolis

Bijna 90% van de Belgen heeft een familiale verzekering

Loopt iemand schade op door jouw fout of nalatigheid? Dan kan die een schadevergoeding eisen. Een familiale verzekering beschermt je hiertegen. Daarom is ze eigenlijk onmisbaar. Voor iedereen.

Online afsluiten in 3 minuten

Bereken je premie in KBC Brussels Touch, sluit je verzekering meteen af & morgen ben je al wereldwijd verzekerd!

Schade aangeven via app

Dankzij de KBC Brussels Assist app kun je schade onmiddellijk doorgeven, waar je ook bent. Zo kunnen we snel het nodige doen.

Wist je dat bijna 90% van alle Belgen een familiale verzekering heeft?

Wat is een familiale verzekering?

Een familiale verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in je privéleven. Wat betekent dat? Loopt iemand schade op door jouw fout, nalatigheid of vergetelheid? Of door je kinderen? Dan kan die persoon een schadevergoeding van je vragen. Daartegen ben je beschermd met een familiale verzekering.

En als jij schade oploopt door de fout of nalatigheid van iemand anders? Dan zorgt de verzekering rechtsbijstand in je privéleven voor de nodige juridische hulp en bijstand om die schade vergoed te krijgen. Deze is standaard inbegrepen in je familiale verzekering als je ze afsluit via KBC Brussels Touch. De familiale verzekering van KBC Brussels heet KBC-Gezinspolis.

Een Belgische consumentenorganisatie heeft 20 familiale verzekeringen grondig doorgelicht in juni 2017. De KBC-Gezinspolis kwam als beste uit de test. Onze verzekering werd geprezen voor de hoogste kwaliteit.

Is een familiale verzekering verplicht?

Familiale verzekering

Een familiale verzekering is niet verplicht. Toch heeft bijna elke Belg er één, want ze is eigenlijk onmisbaar in elk gezin. Ook als je geen kinderen hebt. Een klein ongeluk kan grote gevolgen hebben. Stel je voor dat het slachtoffer blijvend invalide wordt, dan kun je een leven lang verantwoordelijk blijven voor de kosten. De KBC-Gezinspolis beschermt je tegen zo’n situaties, voor een relatief lage premie. 

Misschien voldoet de basisverzekering niet voor jou. Kijk zeker eens naar de mogelijke uitbreidingen, zoals juridische bijstand bij consumentengeschillen of een extra verzekering voor honden. 

4 vaak voorkomende schadegevallen

We gingen na waarvoor onze klanten het vaakst een beroep doen op hun familiale verzekering. Enkele voorbeelden:

 1. Een waterlek in jouw badkamer veroorzaakt vochtschade bij de buren
 2. Je stoot per ongeluk de nieuwe smartphone van een vriendin van de tafel. In het scherm zit een barst
 3. Met je fiets aan de hand wandel je tussen 2 geparkeerde auto's. Onbedoeld laat je een kras achter in een autodeur
 4. Je zaagt een boom om in jouw tuin, maar hij valt de verkeerde kant op. De tuinschutting en -meubels van de buurman sneuvelen

Wat is verzekerd in de KBC-Gezinspolis?

Dit zijn de belangrijkste situaties die je familiale verzekering dekt en de voornaamste uitsluitingen.

Wel verzekerd

 • Je burgerlijke aansprakelijkheid in je privésfeer, m.a.w. schade aan iemand buiten je gezin, waarvoor jij aansprakelijk wordt gehouden
 • Blijk jij aansprakelijk te zijn? Dan vergoeden we de persoon die schade heeft geleden
 • Iedereen die bij jou inwoont, is gedekt door jouw gezinspolis
 • Schade die jouw dieren aan anderen toebrengen, is ook verzekerd

Niet verzekerd

 • Schade die je veroorzaakt aan jezelf of aan iemand van je gezin
 • Schade die iemand van je gezin van 18 jaar en ouder veroorzaakt door een zware fout (bijvoorbeeld geweldpleging, diefstal, vandalisme)
 • Schade die iemand van je gezin van 16 jaar en ouder opzettelijk veroorzaakt
 • Schade door je rijpaarden of door dieren die je als particulier in België niet mag houden

De KBC-Gezinspolis loopt 12 maanden. Ze wordt daarna stilzwijgend verlengd tenzij je ze opzegt, ten minste 3 maanden voor de hoofdvervaldag.

Vergoedingen en franchise

familiale verzekering
 • Bij lichamelijke letsels vergoeden we per schadegeval tot ongeveer 25 miljoen euro. Je betaalt geen franchise.
 • Stoffelijke schade is gedekt tot ongeveer 7 miljoen euro, met een franchise (een deel dat je zelf betaalt) van ongeveer 249 euro per schadegeval.

Al deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Rechtsbijstand in je privéleven

Rechtsbijstand in je privéleven

Wat als jij een schadevergoeding wilt eisen van iemand, bijvoorbeeld als je het slachtoffer bent van een medische fout? Dan is de Verzekering Rechtsbijstand in het Privéleven een grote hulp. Daarom is de Verzekering Rechtsbijstand in je privéleven, naast je burgerlijke aansprakelijkheid (BA), inbegrepen in je basispolis. Want zo ben je pas écht goed verzekerd.

We schakelen de juiste experts (vb. advocaten, dokters, schade-experts) in om je bij te staan en betalen kosten en erelonen tot 100.000 euro per schadegeval en voor alle begunstigden samen. We passen geen franchise of minimumbedrag toe en dragen de juridische kosten dus vanaf de eerste euro.

 

Wat is onder andere verzekerd?

 • Je lijdt schade? Dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die aansprakelijk is.
 • Als die persoon niet kan betalen, vergoeden we onder bepaalde voorwaarden jouw schade tot 12.500 euro. Voor lichamelijke letsels komt daar nog een bedrag van 12.500 euro bovenop.
 • Je wordt verdacht van een onopzettelijk misdrijf? Dan zorgen wij voor een advocaat als je voor de strafrechter moet verschijnen.

Een aantal zaken zijn niet verzekerd. Zo vergoeden we geen boetes of minnelijke schikkingen. Ook opzettelijke misdrijven zoals vandalisme of een vechtpartij zijn niet gedekt. Geschillen als eigenaar of bestuurder van een motorvoertuig zijn ook niet vervat in deze verzekering. 

Schade die te maken heeft met de uitvoering van een contract is enkel gedekt in de ruimere rechtsbijstandsformule, nl. de Verzekering rechtsbijstand Omni-contract.

Uitbreiding Rechtsbijstand in het privéleven + consumentengeschillen

De Verzekering rechtsbijstand Omni-contract biedt dezelfde dekking als de Verzekering Rechtsbijstand in het privéleven waarover je hierboven las, met 1 belangrijk verschil: je krijgt wel juridische ondersteuning bij conflicten over een contract. Denk maar aan een grote aankoop of een reis. Het geschil moet over minstens 200 euro gaan.

Enkele voorbeelden van consumentengeschillen

 • Je nieuwe tv blijkt niet te werken. De winkel wil het toestel niet vervangen
 • Je huurbaas weigert een kapotte voordeur te vervangen
 • De verkoper van je bouwgrond verhoogt plots de prijs, nadat het koopcompromis al getekend is
 • Je laat een nieuwe verwarmingsketel of keuken installeren, maar de afwerking laat te wensen over
 • Je telt heel wat geld neer voor een luxecruise, maar komt terecht op een schamele boot

Laat je hond extra verzekeren

hondenverzekering

De basispolis dekt je aansprakelijkheid als je hond schade veroorzaakt aan iemand buiten je gezin. Maar er kan natuurlijk nog meer mislopen, met jouw hond of die van iemand anders. Om je hiertegen te beschermen, kun je kiezen voor de uitbreiding Verzekering voor uw Hond. Dat is een ongevallenverzekering.

Wat is zoal verzekerd?

 • Als jouw hond iemand bijt, vergoeden we de schade tot 1,5 miljoen euro. Zelfs als je daarvoor niet aansprakelijk bent. Het maakt ook niet uit wie er gebeten wordt: iemand van je gezin, je babysit, de postbode, …
 • Een andere hond bijt iemand van je gezin? Ook dan vergoeden wij de lichamelijke letsels tot 1,5 miljoen euro. Zelfs als we de eigenaar van de hond nooit vinden of als hij de schade niet kan betalen.
 • Is je hond het slachtoffer van een verkeersongeval? Dan betalen we dierenartskosten tot 2.000 euro. In het slechtste geval vergoeden we een crematie tot 350 euro en de prijs van een nieuwe, gelijksoortige pup.
 • Belandt iemand van je gezin in het ziekenhuis en kan er daardoor niemand voor je hond zorgen? Dan zijn de kosten voor een hondenpension gedekt tot 300 euro per schadegeval. 

We passen geen franchise toe en vergoeden de kosten dus vanaf de eerste euro.

Een aantal zaken zijn niet verzekerd. We vergoeden bijvoorbeeld geen dierenartskosten als je hond ziek is of het slachtoffer van een ongeval dat geen verkeersongeval is (vb. een vechtpartij met een andere hond). Ook honden die je beroepshalve houdt of fokt zijn niet gedekt in deze verzekering.

Opties voor specifieke situaties

familiale verzekering - opties

Verdien je regelmatig iets bij? Of heb je iemand in dienst bij jou thuis? Dan is het vaak aan te raden (en soms verplicht!) om een extra verzekering te nemen. Deze verzekeringen kun je ook laten opennemen in je KBC-Gezinspolis

Schadeaangifte & opvolging van je dossier

Een schadegeval meld je snel via de KBC Brussels Assist-app. Uiteraard kun je ook rechtstreeks bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon aangifte doen. Als het kan, neem je best enkele foto’s van de schade.

Ontdek meer over KBC Brussels Assist

Vragen of klachten?

familiale verzekering - vragen of klachten

Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt als je een vraag of klacht hebt. Haar of zijn gegevens vind je terug in KBC Brussels Touch, bij je polis. Als je niet tot overeenstemming komt, dan vangt KBC-Klachtenmanagement je graag op. Contacteer ons via Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven; klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis), 078 15 20 45 (betalend) of fax 016 86 30 38.

Kom je ook daar niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector op de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as. Je hebt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Vergoedingen en franchise

familiale verzekering
 • Bij lichamelijke letsels vergoeden we per schadegeval tot ongeveer 25 miljoen euro. Je betaalt geen franchise.
 • Stoffelijke schade is gedekt tot ongeveer 7 miljoen euro, met een franchise (een deel dat je zelf betaalt) van ongeveer 249 euro per schadegeval.

Al deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Rechtsbijstand in je privéleven

Rechtsbijstand in je privéleven

Wat als jij een schadevergoeding wilt eisen van iemand, bijvoorbeeld als je het slachtoffer bent van een medische fout? Dan is de Verzekering Rechtsbijstand in het Privéleven een grote hulp. Daarom is de Verzekering Rechtsbijstand in je privéleven, naast je burgerlijke aansprakelijkheid (BA), inbegrepen in je basispolis. Want zo ben je pas écht goed verzekerd.

We schakelen de juiste experts (vb. advocaten, dokters, schade-experts) in om je bij te staan en betalen kosten en erelonen tot 100.000 euro per schadegeval en voor alle begunstigden samen. We passen geen franchise of minimumbedrag toe en dragen de juridische kosten dus vanaf de eerste euro.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Je lijdt schade? Dan helpen we je om een vergoeding te krijgen van de persoon die aansprakelijk is.
 • Als die persoon niet kan betalen, vergoeden we onder bepaalde voorwaarden jouw schade tot 12.500 euro. Voor lichamelijke letsels komt daar nog een bedrag van 12.500 euro bovenop.
 • Je wordt verdacht van een onopzettelijk misdrijf? Dan zorgen wij voor een advocaat als je voor de strafrechter moet verschijnen.

Een aantal zaken zijn niet verzekerd. Zo vergoeden we geen boetes of minnelijke schikkingen. Ook opzettelijke misdrijven zoals vandalisme of een vechtpartij zijn niet gedekt. Geschillen als eigenaar of bestuurder van een motorvoertuig zijn ook niet vervat in deze verzekering. 

Schade die te maken heeft met de uitvoering van een contract is enkel gedekt in de ruimere rechtsbijstandsformule, nl. de Verzekering rechtsbijstand Omni-contract.

Uitbreiding Rechtsbijstand in het privéleven + consumentengeschillen

De Verzekering rechtsbijstand Omni-contract biedt dezelfde dekking als de Verzekering Rechtsbijstand in het privéleven waarover je hierboven las, met 1 belangrijk verschil: je krijgt wel juridische ondersteuning bij conflicten over een contract. Denk maar aan een grote aankoop of een reis. Het geschil moet over minstens 200 euro gaan.

Enkele voorbeelden van consumentengeschillen

 • Je nieuwe tv blijkt niet te werken. De winkel wil het toestel niet vervangen
 • Je huurbaas weigert een kapotte voordeur te vervangen
 • De verkoper van je bouwgrond verhoogt plots de prijs, nadat het koopcompromis al getekend is
 • Je laat een nieuwe verwarmingsketel of keuken installeren, maar de afwerking laat te wensen over
 • Je telt heel wat geld neer voor een luxecruise, maar komt terecht op een schamele boot

Opties voor specifieke situaties

familiale verzekering - opties

Verdien je regelmatig iets bij? Of heb je iemand in dienst bij jou thuis? Dan is het vaak aan te raden (en soms verplicht!) om een extra verzekering te nemen. Deze verzekeringen kun je ook laten opennemen in je KBC-Gezinspolis

Schadeaangifte & opvolging van je dossier

Een schadegeval meld je snel via de KBC Brussels Assist-app. Uiteraard kun je ook rechtstreeks bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon aangifte doen. Als het kan, neem je best enkele foto’s van de schade.

Ontdek meer over KBC Brussels Assist

De details van deze polis

De KBC-Gezinspolis is een product van KBC Verzekeringen NV, een onderneming van de KBC Groep (Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven,  België. BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB).

De onderneming is toegelaten door de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979).

Op dit product is het Belgisch recht van toepassing. 

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, vind je samen met andere nuttige informatie in de productfiche

 • Productfiche
 • Algemene voorwaarden
 • Segmentatiebeleid
 • Informatiedocument

Ga naar KBC Brussels Touch en bereken in 2 stappen je premie
Sluit je familiale verzekering meteen af, helemaal online

Geen klant bij KBC of gebruik je KBC Touch niet? Simuleer het hier

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

KBC Comfort4Life

Met KBC Comfort4Life verzeker je de toekomst van je nabestaanden en beleg je met een optimale risicobeheersing.
KBC Comfort4Life

Lening bij overlijden

Op wie valt dan de verantwoordelijkheid? Hoe bescherm ik die persoon hiervoor?
Lening bij overlijden

Pechverhelping

De KBC-VAB Bijstand helpt je als je tijdens een verplaatsing of reis dringend hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij autopech, ziekte of diefstal.
Pechverhelping

Samen een spaarrekening openen

Een gezamenlijke spaarrekening of een persoonlijke spaarrekening. Welke kies je?
Samen een spaarrekening openen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.