termijnrekening en kasbon

Termijnrekening en kasbon

Beleg met een vaste looptijd en een vaste rente

 • Beleg met vaste looptijd
 • Beleg met vaste rente 
 • Beleg met kapitaalbescherming

Waarom kiezen voor een termijnrekening of kasbon?

Een termijnrekening of kasbon levert een vaste rente op, die wordt vastgelegd op het moment dat je intekent. Je kiest zelf de termijn uit het aanbod. Je kunt wel pas opnieuw over je geld beschikken nadat de vooraf vastgelegde termijn is afgelopen.

Rendement

Je rendement is onder andere afhankelijk van:
- de looptijd
- de munt

Wat is het verschil tussen een termijnrekening en een kasbon?

Termijnrekening

Een termijnrekening is een termijnbelegging op een termijnbeleggingsrekening met een vooraf bepaalde looptijd en een vooraf vastgelegde rente.

Kasbon

Een kasbon is een schulderkenning uitgegeven door de bank. In ruil betaalt de bank een vooraf bepaalde interest op vastgestelde tijdstippen en op eindvervaldag wordt 100% van het kapitaal terugbetaald.

Aanbod in euro

KBC Brussels-Kasbon 1-5 Jaar in EUR

De KBC Brussels-Kasbon 1-5 Jaar is een kasbon met een volledige verankering van het kapitaal en een jaarlijkse coupon.

Looptijd Bruto rentevoet* Netto rentevoet**
 1 jaar 0,01% 0,007%
2 jaar 0,01% 0,007%
3 jaar 0,01% 0,007%
4 jaar 0,01% 0,007%
5 jaar 0,01% 0,007%

Minimum intekenbedrag: 500 EUR
Uitgiftevorm:                       kasbon

KBC Brussels-Maxibon 2-5 Jaar in EUR

De KBC Brussels-Maxibon 2-5 Jaar is een kasbon met volledige verankering van het kapitaal en kapitalisering van de interesten.

Looptijd Bruto rentevoet* Netto rentevoet**
2 jaar 0,01% 0,007%
3 jaar 0,01% 0,007%
4 jaar 0,01% 0,007%
5 jaar 0,01% 0,007%

Minimum intekenbedrag: 500 EUR
Uitgiftevorm:                       kasbon

KBC Brussels-Renteplan in EUR

Looptijd Bruto rentevoet* Netto rentevoet**
3 jaar 0,01% 0,007%
4 jaar  0,01% 0,007%
5 jaar 0,01% 0,007%
6 jaar 0,01%
0,007%
7 jaar 0,01% 0,007%
8 jaar 0,01% 0,007%

Minimum intekenbedrag: 10.000 EUR
Uitgiftevorm: termijnrekening met kapitaalafbouw

* Creditrente op jaarbasis en voor afhouding van roerende voorheffing.
** Creditrente op jaarbasis en na afhouding van roerende voorheffing van (momenteel) 30%.Voor termijnrekeningen en niet-kapitaliserende kasbons komen sommige beleggers onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. Voor kapitaliserende kasbons is er nooit vrijstelling roerende voorheffing mogelijk.

Aanbod in deviezen

KBC Brussels-Termijndeposito

Looptijd:                               vanaf 3M (91 dagen) tot 364 dagen
Minimum intekenbedrag:   afhankelijk van devies
Mogelijke deviezen:            AUD, CAD, CZK, GBP, NOK, NZD, PLN, TRY, USD en ZAR

De tarieven voor het KBC Brussels-Termijndeposito in deviezen wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd. 

Voor de actuele tarieven van KBC Brussels-Termijndeposito kun je terecht bij je KBC Brussels-team of op www.kbc.be/stel-je-vraag.

KBC Brussels-Kasbon USD 1-2-3 J

De KBC-Kasbon USD 1-2-3J is een kasbon met volledige verankering van het kapitaal en een jaarlijkse coupon.

Looptijd Bruto rentevoet* Netto rentevoet**
1 jaar 0,05%
0,035%
2 jaar 0,05%
0,035%
3 jaar 0,15%
0,105%

Minimum intekenbedrag: 500 USD
Uitgiftevorm:                       kasbon

KBC Brussels-Maxibon USD 18M

De KBC-Maxibon USD 18M is een kasbon met een volledige verankering van het kapitaal en kapitalisatie van de interesten.

Rente-uitkering
Bruto rentevoet* Netto rentevoet**
Na 18 maanden-met kapitalisatie 0,05%
0,035%

Minimum intekenbedrag: 500 USD
Uitgiftevorm:                       kasbon

* Creditrente op jaarbasis en voor afhouding van roerende voorheffing.
** Creditrente op jaarbasis en na afhouding van roerende voorheffing van (momenteel) 30%.Voor termijnrekeningen en niet-kapitaliserende kasbons komen sommige beleggers onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. Voor kapitaliserende kasbons is er nooit vrijstelling roerende voorheffing mogelijk.

Kosten

Er zijn geen instapkosten en uitstapkosten als je de termijnbelegging tot op de eindvervaldag bewaart.

Risico's

 • Een termijnrekening of kasbon is relatief veilig: het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde vervaldag terugbetaald door de uitgevende bank. Gaat deze failliet of is ze niet in staat je kapitaal terug te betalen, dan valt het kapitaal van je termijnbelegging nog altijd onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.
 • Wisselkoersrisico
 • Verkoop je je kasbon vóór de vervaldag ? Houd er rekening mee dat de koers dan kan schommelen onder invloed van de volatiliteit van de markten, en van de rentetarieven. Bij vervroegde opneming betaal je ook uitstapkosten.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan een Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het brutobedrag van de intrest. Sommige beleggers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De toelichting over fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers met een beroepsinkomen, onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Wat je moet weten

 • Op deze producten is het Belgische recht van toepassing.
 • Voor deze termijnrekeningen en kasbons is geen document essentiële spaardersinformatie beschikbaar.
 • De kasbons en termijnrekeningen die we hier weergeven zijn een product van  KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel – FSMA 026256 A. Een onderneming van de KBC-groep.
 • Bij klachten kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38 en/of bij de externe ombudsman in financiële geschillen: ombudsman@ombudsfin.be.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.”
 • Je kunt bij je bank op elk moment intekenen op een kasbon of op een termijnrekening. Als je voor de einddatum je kasbons/termijnrekeningen wilt verkopen, kan je bank ze terugkopen (opgelet: ze is dat niet verplicht). De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal zult recupereren.