Gratis spaarrekening voor je kind

KBC Brussels-Spaarrekening

Gratis spaarrekening voor je kind

KBC Brussels-Spaarrekening

Waarom kiezen voor een spaarrekening voor je kind?

Een goed gevuld spaarvarken voor later

Met een KBC Brussels-Spaarrekening voor je kind bouw je op je eigen tempo aan een goed gevuld spaarvarken voor je kleine spruit. De spaarrekening staat op naam van je kind. En dat is handig wanneer vrienden en familie wat centjes willen storten, bijvoorbeeld voor een verjaardag of communiefeest.

Flexibiliteit

Naast de gulle donaties van vrienden en familie kun je ook eenmalig een groter bedrag opzijzetten, af en toe (bij)sparen of regelmatig sparen via een automatische spaaropdracht. Kortom, de grootte van het bedrag dat je wilt sparen voor je kind en de frequentie bepaal je volledig zelf.

Controle over spaargeld

Je kunt op elk moment over het geld op de spaarrekening beschikken. Tot de dag dat het geld op de spaarrekening ter beschikking komt, brengt het interest op.

Jong geleerd is oud gedaan

Met de KBC Brussels-Spaarslang leer je je kind op een toffe manier sparen in ruil voor een beloning.

Kenmerken van deze spaarrekening

rente spaarrekening
 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2021) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren.
 • Risico
  Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Bank (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van jouw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure 'Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België' kosteloos bij je KBC Brussels-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC Brussels-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening op elk moment en zonder kosten opvraagbaar.

Opbrengst spaarrekening

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC Brussels-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Basisrente

0,01%

Spaartegoeden brengen basisrente op vanaf de eerste kalenderdag volgend op de verrichtingsdatum. Ze brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging.

Getrouwheidspremie

0,10%

De getrouwheidspremie wordt toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende, volledige maanden op de spaarrekening blijven staan. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Brussels is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan de volgende voorwaarden

 • Beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder, en
 • De overschrijving bedraagt minstens 500 euro, en
 • Het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht

Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. De getrouwheidspremie wordt ook dan enkel toegekend voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de, in dit geval, meerdere spaarrekeningen blijven staan.

Gereglementeerde spaarrekening

De KBC Brussels-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van KBC Bank NV België. Het Belgisch recht is van toepassing.

Meer info

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbcbrussels.be en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Hoeveel sparen per maand?

Waar je ook voor spaart, op regelmatige basis geld opzijzetten loont.