KBC Brussels Home & Pension Plan

KBC Brussels Home & Pension Plan

Rente gegarandeerd

Een vaste interestopbrengst op elk gespaard bedrag. Kan jaarlijks worden aangevuld met een winstdeling als de resultaten van KBC Verzekeringen dit toelaten.

Fiscaal voordelig

Jaarlijkse belastingvermindering tot 30% op gespaarde bedragen. In 2018 kun je tot 960 euro fiscaal voordelig sparen voor je pensioen.

Soepel

Bepaal zelf hoeveel je stort. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je spaart.

Wat is het KBC Brussels Home & Pension Plan?

KBC Brussels Home & Pension Plan is een tak 21-pensioenspaarverzekering waarmee je op een fiscaal vriendelijk manier een aanvullend pensioen opbouwt. Elke belastingbetaler die ouder is dan 18 en jonger dan 65, kan deze pensioenspaarverzekering sluiten. Vroeg starten betekent voor later een mooi pensioenkapitaal bijeensparen.

Wat brengt het KBC Brussels Home & Pension Plan op?

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je contract. Momenteel bedraagt die interestvoet 0,75%.

Deelname in de winst

Je rendement kan jaarlijks worden verhoogd met een variabele deelname in de winst, afhankelijk van de resultaten van KBC Verzekeringen en afhankelijk van de ontwikkeling van de financiële markten.

Vanaf 10 euro per maand

Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort, rekening houdend met je persoonlijke gezinssituatie en met het fiscale maximum. Dat kan al vanaf 10 euro per maand en 120 euro per jaar.

Kiezen voor een aanvullende overlijdensdekking

Bescherm je nabestaanden en kies voor een aanvullende overlijdensdekking. Daarmee zorg je er immers voor dat een extra kapitaal aan je nabestaanden wordt uitgekeerd, mocht je zelf voortijdig overlijden. De premie voor deze dekking wordt maandelijks opgevraagd uit je reserve.

Looptijd

De minimumlooptijd is 10 jaar. De einddatum van deze pensioenspaarverzekering is je 65e verjaardag. Ben je gestart op je 55e verjaardag of later, dan kun je je pensioenkapitaal pas 10 jaar na de startdatum opvragen tegen fiscale gunstvoorwaarden. Bij je overlijden wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigde. Vroegtijdig opvragen is altijd mogelijk, maar fiscaal zeer nadelig.

Fiscaliteit

Op je stortingen geniet je een belastingvermindering tot 30%. Op het totale gespaarde bedrag wordt een voordelige eindbelasting geheven. Dat gebeurt in principe op je 60e verjaardag via de anticipatieve heffing. Start je met pensioensparen na je 55e verjaardag, dan gebeurt de heffing 10 jaar na de start van het contract.

Tarieven

Beheerskosten geen
Toetredingskosten 5% op het bedrag van elke storting
Uittredingskosten 5%, daalt jaarlijks met 1% gedurende de laatste vijf jaar van het contract.
Geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, vervroegde pensionering of brugpensionering.

Wat je nog moet weten

  • Het KBC Brussels Home & Pension Plan is een tak 21-levensverzekering met gewaarborgd rendement, waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
  • Het KBC Brussels Home & Pension Plan wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking als is vastgesteld dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen.
  • Op het KBC Brussels Home & Pension Plan is het Belgische recht van toepassing.
  • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je daarover graag advies op jouw maat.
  • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde interestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, op basis van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de interestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. Als die intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je daarover informeren.
  • Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de financiële infofiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbcbrussels.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
  • Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Het KBC Brussels Home & Long-Term Plan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Lees de uitgebreide informatie over dit product

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen