Wijzigingen per 1 januari 2020

Hier vind je een overzicht van alle wettelijke wijzigingen.

Heb je een vraag over de wijzigingen?
Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt terecht in je KBC Brussels-kantoor of -verzekeringsagentschap of bij onze experts van KBC Brussels Live.

 • We hebben de nieuwe adviescontrole ‘emittentconcentratie’ toegevoegd in ons vermogensadvies.
 • We verduidelijken het KBC Brussels-beleid over beleggingsproducten met een hefboomeffect en producten waar een grondige kennis voor nodig is. Je ervaring met die producten heeft namelijk een invloed op ons advies.

Je vindt het informatiedocument hier.

 • In de peiling naar productkennis hebben we de algemene regel uitgebreid met het KBC Brussels-beleid over ervaring bij beleggingsproducten met een hefboomeffect, en producten waar een grondige kennis voor nodig is.
 • Er is geen uitzondering meer mogelijk voor het afleggen van een peiling productkennis op huwelijksgemeenschappen, onverdeeldheden, burgerlijke maatschappen en vennootschappen.
 • De bevraging van de doelmarkt kan door een volmachthebber worden beantwoord. Hij moet die wel beantwoorden vanuit het perspectief van de titularis.

Je vindt het informatiedocument hier.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Als nieuwe service kun je voortaan bij de CSD’s (Central Securities Depositories) waar ook KBC deelnemer is, een geïndividualiseerde effectenrekening openen.
 • US residents hebben minder keuzemogelijkheden bij dividenduitkering en beleggingsorders.
 • Als de bewaargeving wordt beëindigd en je niet tijdig een overschrijvingsopdracht geeft, dan hebben we het recht om je financiële producten te verkopen.
 • Er geldt voortaan een apart reglement voor het KBC Brussels-Beleggingsplan.

Deze en alle andere wijzigingen kun je hier terugvinden.

Het afsluiten en het beheer van het KBC Brussels-Beleggingsplan werden tot nu toe geregeld in het Reglement KBC Brussels-Effectenrekening. Dat wordt nu opgeheven.
De bepalingen van het KBC Brussels-Beleggingsplan werden geactualiseerd en kun je voortaan vinden in een apart en nieuw reglement. Je kunt het nieuwe reglement hier raadplegen.

We hebben de algemene voorwaarden aangepast om te voldoen aan de wetgeving rond PAD (Payments Account Directive), een Europese richtlijn rond betaalrekeningen die banken onder andere het gebruik van bepaalde standaardtermen oplegt. Zo kun je als klant de diensten van banken makkelijker vergelijken. Vanaf eind maart kun je in KBC Brussels Mobile ook de pincode van je nieuwe betaalkaart opvragen.

Deze en alle andere wijzigingen vind je hier.

Ben je het niet eens met een van de wijzigingen?
Dan kun je je KBC-betaalkaart zonder kosten stopzetten.

KBC Bank heeft haar reglementen voor de KBC-kredietkaarten en de KBC-prepaid kaarten aangepast om haar verplichtingen t.a.v. Mastercard na te komen bij de verwerking van kaartgegevens.
Je kunt de reglementen hier raadplegen.

Ben je het niet eens met een van de wijzigingen?

Dan kun je je KBC-kredietkaart of KBC Brussels-Prepaid Kaart zonder kosten stopzetten.

Inhoudelijk zijn er geen fundamentele wijzigingen. We hebben het Reglement Cheques beter laten aansluiten op andere reglementen en voorwaarden.
Het nieuwe Reglement Cheques vind je hier.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • We hebben een beknopte samenvatting toegevoegd.
 • We verduidelijkten de formulering over de verwijzing naar de privacyverklaring.

Deze en alle andere wijzigingen vind je hier.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • We hebben een beknopte samenvatting toegevoegd.
 • We verduidelijkten de formulering over de verwijzing naar de privacyverklaring.

Deze en alle andere wijzigingen vind je hier.

Alle schadegevallen vanaf 1 april zullen dus niet meer de dekking genieten die de KBC-Verzekering Opzettelijke Gewelddaden je bood.

Ben je het niet eens met deze wijziging?
Dan kun je je KBC Brussels-Mastercard Business Extra zonder kosten opzeggen.

Zoals elk jaar hebben we een tarievenoverzicht gemaakt van onze financiële diensten. Zo weet je precies wat je het komende jaar betaalt voor welke producten. Het tarievenoverzicht voor 2020 vind je hier.

De tarieven voor de volgende diensten wijzigen:

 • Het tarief voor de transfer van effecten naar een financiële instelling buiten de KBC-groep verhoogt van 60 euro naar 100 euro, incl. 21% btw per waardecode.
 • De transactiekosten bij aankoop van fondsen van andere financiële instellingen stijgen van 2% naar 3% van het aankoopbedrag.

Deze en alle andere tarieven vind je hier.

Conform de Algemene Bank- en Kredietvoorwaarden verhogen we het tarief van de beheerkosten van je kredietopening met 3%. Het nieuwe tarief rekenen we je voor het eerst aan begin april 2020.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in elke privacyverklaring leest u op pagina 3 van de vernieuwde privacyverklaring onder de hoofding: Vooraf: De belangrijkste wijzigingen aan deze versie van de Privacyverklaring. Een overzicht van de wijzigingen aan de annex vindt u vooraan in de annex. De meeste wijzigingen zijn toevoegingen omwille van nieuwe of gewijzigde producten en diensten die KBC aanbiedt.

Je vindt de Algemene privacyverklaring van KBC Bank NV en van KBC Verzekeringen en de annex hier.

Om de tarieven en vergoedingen van een aantal van uw bankproducten te berekenen, gebruiken we “referentierentevoeten” zoals EONIA en LIBOR. Door de regelgeving zullen bepaalde referentierentevoeten op termijn wijzigen, verdwijnen of vervangen worden door een andere referentierentevoet. Daarom voegen we een nieuwe paragraaf toe in artikel I.32.4 van de Algemene Bankvoorwaarden. Je vindt die bijlage hier.

Ben je het niet eens met de wijziging?

Dan kun je je KBC Brussels-product of -dienst, of uw klantrelatie stopzetten voordat de wijziging ingaat. Als we voor de ingangsdatum geen reactie hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de wijzigingen.

De verzekeringswet verplicht verzekeringsmaatschappijen om klanten in te delen in twee categorieën:

 • retailklanten
 • professionele klanten

Omdat we er bij KBC Verzekeringen altijd zeker van willen zijn dat je zo goed mogelijk beschermd bent, kiezen we ervoor om elke klant bij een verzekeringsagent als retailklant te behandelen. Die genieten immers de hoogste bescherming. Dat betekent concreet dat wanneer je via je verzekeringsagent een spaar- of beleggingsverzekering aanvraagt bij KBC Verzekeringen, je de meest uitgebreide informatie zult ontvangen.

Wil je meer weten? Dan kun je hier terecht.
Wil je toch een andere categorie, mail dan gerust naar telecel.leven@verz.kbc.be of bel naar 0800 92 912.

Het Belgische Garantiefonds zorgt ervoor dat het spaargeld op je KBC Brussels-rekeningen beschermd is tot 100.000 euro per persoon. In de ‘Informatiefiche over de depositobescherming’ staat hoe dat in zijn werk gaat en wat dat voor jou betekent.

Meer info vind je hier en op de website van het Garantiefonds.
De informatiefiche vind je hier.