Jongerenrekening

Juridische informatie

Jongerenrekening

Juridische informatie

De KBC Brussels-Debetkaart is standaard alleen nog bruikbaar in Europa (inclusief de Europese overzeese gebieden, Turkije en zes andere landen). Raadpleeg de volledige lijst van de landen waar de KBC Brussels-Debetkaart bruikbaar is.

De KBC Brussels-Kredietkaart Silver en de KBC Brussels-Kredietkaart Gold zijn kredietkaarten met kaartuitgever: KBC Bank NV, met zetel in Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226; RPR Brussel, FSMA 026 256 A. 

Het KBC Brussels Flex Budget is een kredietopening van onbepaalde duur met de KBC Brussels-Kredietkaart Silver, de KBC Brussels-Kredietkaart Gold of de KBC Brussels-Kredietkaart Platinum als bijkomend kredietopnemingsmiddel.

Kredietgever en kaartuitgever: KBC Bank NV. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kaartaanvraag of kredietaanvraag door KBC Bank NV.

Het jaarlijkse kostenpercentage van 11,33% voor KBC Brussels-Kredietkaart Silver met KBC Brussels Flex Budget, van 11,31% voor KBC Brussels-Kredietkaart Gold met KBC Brussels Flex Budget en 10,31% voor KBC Brussels-Kredietkaart Platinum met KBC Brussels Flex Budget wordt berekend op basis van de volgende veronderstellingen:

  • Het standaard kredietbedrag, zijnde 2.500 euro voor KBC Brussels-Kredietkaart Silver met KBC Brussels Flex Budget, 5.000 euro voor KBC Brussels-Kredietkaart Gold met KBC Brussels Flex Budget en 7.500 euro voor KBC Brussels-Kredietkaart Platinum met KBC Brussels Flex Budget;
  • De onmiddellijke en volledige opneming van het vermelde kredietbedrag door de betaling bij een handelaar;
  • Het meest gebruikte mechanisme voor kredietopneming is het verrichten van betalingen bij handelaars binnen de SEPA- zone;
  • Een debetrente (variabel) van 9,19% voor KBC Brussels-Kredietkaart Silver met KBC Brussels Flex Budget, 8,77% voor KBC Brussels-Kredietkaart Gold met KBC Brussels Flex Budget en 7,72% voor KBC Brussels-Kredietkaart Platinum met KBC Brussels Flex Budget;
  • De kosten van de kredietkaart, zijnde 42 euro voor KBC Brussels-Kredietkaart Silver met KBC Brussels Flex Budget, 78 euro voor KBC Brussels-Kredietkaart Gold met KBC Brussels Flex Budget en 114 euro voor KBC Brussels-Kredietkaart Platinum met KBC Brussels Flex Budget;
  • De duur van het krediet die één jaar bedraagt;
  • De terugbetaling van het kredietbedrag in gelijke maandelijkse termijnbedragen (op het einde van elke termijn);
  • De berekening van debetrente overeenkomstig de veronderstelde kredietopnemingen en kapitaalaflossingen.