KBC Brussels-Budgetfaciliteit

Juridische informatie

KBC Brussels-Budgetfaciliteit

Juridische informatie

De KBC Brussels-Budgetfaciliteit is een kredietopening in de vorm van een geoorloofde debetstand op een rekening. Onder voorbehoud van goedkeuring van je kredietaanvraag door KBC Bank NV. Kredietgever: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel.

Het jaarlijks kostenpercentage is berekend met een volledige en onmiddellijke opneming van het vermelde kredietbedrag voor de duur van drie maanden en een ongewijzigde debetrentevoet. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt na drie gelijke maanden, de eerste rentebetaling na één dag, de tweede rentebetaling na drie gelijke maanden.

Kredietnemers krijgen tot de leeftijd van 25 jaar een voordeeltarief.