Mobiliteit in Brussel in 2021

Wat verandert er?

Mobiliteit in Brussel in 2021

Wat verandert er?

Minder auto's, minder files, minder vervuiling. En daardoor meer veiligheid voor iedereen en meer alternatieve mobiliteitsoplossingen. Brussel is al enkele jaren bezig met het hertekenen van zijn mobiliteit, met de bedoeling de openbare ruimte op een eerlijkere manier te verdelen. Dit staat ons te wachten in 2021

Brussel Zone 30

Dat is dé verandering van het jaar! Vanaf 1 januari 2021 worden alle 19 gemeenten van Brussel een zone 30. Het doel daarvan? De veiligheid van alle gebruikers verhogen, het verkeer rustiger maken en de geluidsoverlast verminderen.

Op alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag je dus nog maar 30 km/u rijden, met uitzondering van bepaalde grote assen waar de toegestane maximumsnelheid 50 of 70 km/u blijft. Anderzijds zal in bepaalde zones (voornamelijk in de binnenstad) die bekend staan als "ontmoetingszones" een beperking gelden van 20 km/u. Verschillende maximumsnelheden die duidelijk worden aangegeven met verkeersborden. Maar de norm blijft bijna overal 30 (je vindt de zone 30-kaart van Brussel hier). En 150 radars zullen je daaraan herinneren. Voet van het gaspedaal dus!

Kilometerheffing in 2022?

Er is al veel over gediscussieerd en heel wat protest tegen gevoerd. Met haar SmartMove-project wil de Brusselse regering begin 2022 een slimme kilometerheffing invoeren, maar ze slaagt er voorlopig niet in een akkoord te bereiken met de andere gewesten.

Ter herinnering: dit plan voor een belasting op het autoverkeer in Brussel is gebaseerd op 3 criteria die de prijs ervan bepalen:

  • Het tijdstip van de verplaatsing
  • De afgelegde afstand
  • De cilinderinhoud van het voertuig

Omdat het project de verkeersdruk door auto's in Brussel wil verminderen, biedt het ook mobiliteitsalternatieven aan (parkeerplaatsen bij de toegangswegen tot de stad en lichte vervoersmiddelen om aan het openbaar vervoer te geraken) en lanceert het een slimme mobiliteitsapp.

Lage-emissiezone (LEZ)

De lage-emissiezone die op 1 januari 2018 werd ingevoerd, verbiedt de meest vervuilende voertuigen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van die maatregel is om alle voertuigen (auto's en lichte bedrijfswagens van de categorie N1) die niet meer aan de vastgelegde milieunormen voldoen, geleidelijk uit het Brusselse verkeer te bannen en zo de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

In 2020 ging het om dieselvoertuigen van Euronorm 3 en lager en benzinewagens van Euronorm 1 en lager. Daar verandert in 2021 niets aan. Maar vanaf 2022 zullen ook Euronorm 4-dieselvoertuigen verboden worden.
Je kunt nagaan of jouw voertuig in Brussel mag rijden met de tool op de website lez.brussels.

Goed om te weten: vervang je je categorie N1-bedrijfswagen door een milieuvriendelijker bedrijfsvoertuig, dan krijg je daarvoor in Brussel een premie van 3.000 euro. Meer info over de lage-emissiezone (lez.brussels).

Hogere belastingen op bedrijfswagens

Een bedrijfswagen wordt beschouwd als een voordeel van alle aard (VVA) dat wordt belast volgens de volgende formule: cataloguswaarde x afschrijvingspercentage x 6/7 x CO2-uitstoot.

Elk jaar worden de referentie-CO2-uitstootwaarden aangepast aan de technologische evolutie van de voertuigen. Waar die waarde vroeger naar boven of naar beneden kon worden aangepast, kan dat nu alleen nog maar naar beneden ... waardoor de belasting stijgt. 

Zo zou die stijging in 2021 oplopen tot ongeveer 150 euro voor een dieselwagen van 25.000 euro met een CO2-uitstoot van 105 g/km en tot bijna 200 euro voor een benzinewagen van dezelfde prijs met een uitstoot van 130 g/km.

Nieuw in het openbaar vervoer

De 4 openbarevervoermaatschappijen die actief zijn in Brussel, plannen begin 2021 de lancering van één vervoersbewijs dat geldig is op alle vervoersmiddelen (trein, tram, bus en metro), binnen een straal van 11,5 km rond de Grote Markt, d.w.z. Brussel en de randgemeenten. De prijs ervan zou in februari 2021 worden bekendgemaakt.

Bovendien kondigde de MIVB voor 2021 nieuwe voertuigen aan: hybride bussen en een nieuwe generatie trams en metrostellen die de frequentie op het hele net en op elk moment zullen verbeteren. En ze wil gratis openbaar vervoer voor wie jonger is dan 25 jaar vanaf het begin van het schooljaar 2021.

Een mobiliteitsplan van 1,4 miljard voor Brussel

Ondanks de financiële moeilijkheden ten gevolge van de gezondheidscrisis, wil de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2021 1,4 miljard euro investeren in mobiliteit. Dat budget zal onder meer gebruikt worden voor de uitvoering van de zone 30, maar ook voor de verbetering van de verkeersveiligheid (aankoop en onderhoud van camera's, radars en trajectcontroles), de levenskwaliteit (groene ruimten en rustige wijken), het openbaar vervoer (frequentie, netwerk, materieel, nieuwe lijnen, enz.) en vooral voor de renovatie van de tunnels, in de eerste plaats de Leopold II-tunnel.

Kent jouw werkgever Fietsleasing al?

Nu de fiets steeds vaker wordt gebruikt in Brussel, kan fietsleasing erg voordelig zijn voor bedrijven en hun werknemers. Het is al mogelijk vanaf 5 geleasde fietsen. Praat erover met je baas!