Sparen en beleggen na het nieuwe regeerakkoord


Op 26 juli 2017 kwam de federale regering tot een nieuw regeerakkoord (het zomerakkoord). Ook voor je bankzaken brengt dit begrotingsakkoord enkele hervormingen met zich mee. We leggen je alvast uit wat er verandert voor particuliere spaarders en beleggers in 2018. 

Sparen

2 systemen voor pensioensparen

Het belastingvoordeel op je pensioenspaarrekening wordt flexibeler. Het systeem van vandaag blijft behouden, maar je krijgt vanaf 2018 een tweede mogelijkheid. Je kiest zelf:

  • Mogelijkheid 1 (zoals vandaag): 
    Je stort tot 990 euro en krijgt daarop 30% belastingvermindering. Je krijgt dus tot 297 euro terug.
  • Mogelijkheid 2 (nieuw systeem - onder voorbehoud van wetsgoedkeuring):
    Je stort tot 1.270 euro en krijgt daarop 25% belastingvermindering. Je krijgt dus tot 317,50 euro terug.

Belastingen op interesten uit gereglementeerde spaarrekeningen

Je gewone spaarrekening levert een zekere interest of rente op. Interesten worden normaal gezien belast (roerende voorheffing), maar voor een spaarrekening ligt dat iets anders. Het eerste deel van je interesten is namelijk vrijgesteld van belastingen. Tot nu toe moest je geen belastingen betalen op de eerste 1.880 euro interesten. Dat bedrag daalt nu tot 980 euro.

De meeste spaarrekeningen brengen echter zo veel interesten niet op. Deze maatregel treft je alleen als je een bijzonder goed gevulde spaarrekening hebt.

Beleggen

Vrijstelling voor dividenden van aandelen

Bezit je aandelen, dan kunnen die dividenden opbrengen. Ook daarop betaal je belastingen (roerende voorheffing), maar vanaf 2018 niet meer op het eerste deel. De eerste 627 euro dividenden zijn vanaf nu vrijgesteld. Hoe dit praktisch zal worden toegepast, is nog niet bekend.

Belasting op effectenrekening

Staat er op je effectenrekening meer dan 500.000 euro per persoon? Dan betaal je een belasting van 0,15% op het volledige bedrag dat op je rekening staat.

Beurstaks

De taks op de handel in aandelen op een effectenbeurs via een tussenpersoon van beroep stijgt van 0,27% naar 0,35%. Voor obligaties gaat deze taks van 0,09% naar 0,12%. 

Gerelateerde artikels

Staatsbons

Staatsbons