ondertekenen
ondertekenen

Wat is een leverancierskrediet?

Wat is een leverancierskrediet?

Vaak sta je voor de keuze om je leveranciers meteen te betalen of om betalingsuitstel te vragen. Beide opties zijn mogelijk. Al is de eerste optie een stuk voordeliger en zal je bij de tweede optie 'leverancierskrediet' aangaan. Maar wat is dat nu precies, zo'n leverancierskrediet?

Wat is leverancierskrediet?

Uitstel van betaling

Je bent ondernemer en hebt goederen of diensten besteld. De verkoper levert zijn goederen of diensten bij jou af. Op dat moment heb jij als koper de keuze om je bestelling meteen (contant) te betalen of later (via een factuur bijvoorbeeld).

Bij 'directe' contante betaling (betaling op korte termijn) geniet je doorgaans van een korting, nl. 'leverancierskorting'. Deze korting schommelt vak rond de 2% van het aankoopbedrag. Maar kun je dit aankoopbedrag meteen neerleggen? Soms heb je hiervoor een financiering op korte termijn nodig, zoals bijvoorbeeld een kaskrediet.

Wanneer je voor de tweede optie kiest, en je aankoop later zult betalen, heb je vaak enkele dagen of weken de tijd om de factuur te betalen. Zolang jij als koper deze factuur niet betaald hebt, doe je een beroep op een betalingsuitstel van je leverancier. En op die manier maak je gebruik van het zogenaamde ‘leverancierskrediet’. Je hoeft de aankoop niet meteen te betalen, de leverancier is dus eventjes kredietverlener.

Of een leverancier jou uitstel van betaling geeft of niet, hangt af van de aard van je onderneming, de gebruiken in de sector en de vertrouwensrelatie die jullie samen al opgebouwd hebben. Het leverancierskrediet is uiteraard wel populair. Ondernemers nemen graag de tijd om hun facturen te betalen. In dat geval kom je evenwel niet in aanmerking voor de gunstige betalingsvoorwaarden, zoals o.a. de leverancierskorting. Gebruik maken van het leverancierskrediet komt daarom vaak duurder uit dan een kortetermijnfinanciering bij KBC Brussels. 

Een leverancierskrediet? Dat kost geld.

Een starter of een kleine ondernemer die niet onmiddellijk beschikt over voldoende financiële middelen voor de opbouw van zijn voorraden, steunt vaak op het leverancierskrediet. Maar... leverancierskrediet, dat kost ook geld. In de praktijk is het zo dat het leverancierskrediet meer kosten met zich meebrengt dan een kortetermijnfinanciering. Daarom neem je in vele gevallen beter een bancair krediet op (waarmee je het openstaande bedrag meteen kunt betalen), dan gebruik te maken van het leverancierskrediet.

3 situaties:

1. Je leveranciers meteen betalen

Je bent ondernemer en kocht voorraadgoederen aan voor je zaak. Deze aankoop bedraagt 10.000 euro. Je leverancier geeft 2% leverancierskorting op een factuurbedrag van 10.000 euro, als je binnen de 30 dagen betaalt. Dat komt neer op een korting van 200 euro. 

Het totaal te betalen bedrag is in dit geval 9.800 euro.

2. Leverancierskrediet (15 dagen)

Wanneer je dit bedrag niet meteen kunt betalen, kun je ook uitstel van betaling vragen aan je leverancier. Stel dat je het openstaand bedrag pas na 45 dagen kunt vereffenen, dan ga je voor 15 dagen een leverancierskrediet aan. Dit leverancierskrediet kost je 2% van het totaalbedrag en dat per 15 dagen. Dat komt neer op 200 euro.

Het totaal te betalen bedrag is in dit geval 10.200 euro.

3. Je leveranciers meteen betalen met een krediet op korte termijn

Als je kiest voor een betaling binnen de 30 dagen, maar je zelf niet de financiële middelen hebt, kun je bij KBC Brussels rekenen op een gepast krediet op korte termijn. Voor een krediet van 10.000 euro bijvoorbeeld, kost je dat 42 euro in totaal. Daarbij kun je via deze oplossing ook nog genieten van de leverancierskorting van 200 euro.

Het totaal te betalen bedrag is in dit geval 9.842 euro.

Vermijd leverancierskrediet met KBC Brussels

Zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden, is het leverancierskrediet vaak duurder dan een kortetermijnfinanciering. KBC Brussels biedt 3 mogelijkheden voor kredieten op korte termijn:

  1. KBC Brussels-Business Budgetfaciliteit: voor bedragen tot 5.000 euro
  2. KBC Brussels-Kaskrediet: voor wisselende kredietbehoeften
  3. KBC Brussels-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten: als je het bedrag en de duur van je kredietbehoefte vooraf goed kunt inschatten

Onderhoud een goede relatie met je leveranciers

Relatie leveranciers

Het bedrag van de openstaande factuur kun je beschouwen als het kredietbedrag. Je vindt het in je balans bij ‘vreemd vermogen op korte termijn’. Je onderneming heeft er alle belang bij het juiste evenwicht te vinden tussen eigen en vreemd vermogen.

Om een gezonde liquiditeitspositie te behouden, mag je dus niet te veel steunen op betalingsuitstel bij je leveranciers. Streef daarom naar een evenwicht tussen je betalingsverplichtingen tegenover je leveranciers en de betalingstermijnen die je geeft aan je klanten (ook wel 'klantenkrediet' genoemd). Een te grote afhankelijkheid van leverancierskrediet zou je positie kunnen ondermijnen tijdens onderhandelingen met commerciële partners.

Tip: investeer vooraf voldoende tijd in verkennende gesprekken en beslis dan met wie je in zee gaat. Naast de specifieke betalingsvoorwaarden zijn onderwerpen zoals kwaliteit en leveringsafspraken ook cruciale factoren om tot een goede commerciële samenwerking te komen.