Financier ik de aankoop van een bedrijfspand privé of zakelijk?

Financier ik de aankoop van een bedrijfspand privé of zakelijk?

Als ondernemer duikt vaak de vraag op: ‘op de zaak of privé?’ Dat is niet anders met onroerend goed. Maak je middelen vrij om het privé te kopen, of is het voordeliger als de vennootschap eigenares wordt? Of kies je beter voor de combinatie van beide?

Een beslissing met belangrijke fiscale gevolgen. Want afhankelijk van hoe je het aanpakt, zal je onder andere al dan niet kosten kunnen inbrengen of btw recupereren, belastingen moeten betalen op huurinkomsten of bij verkoop, en je successie anders moeten plannen.

Een sluitend antwoord is er trouwens niet: aan alles zitten voor- en nadelen. Vooreerst hangt het ervan af wat je wil gaan doen met het pand.

Koop je het voor eigen gebruik? En zo ja, koop je het als gezinswoning of voor je beroep? Wil je het verhuren? Zo ja, aan particulieren of aan een professionele partij?

Ook je doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn zijn cruciaal. Bij je keuze voor de ene of andere structuur moet je je langetermijndoelstellingen vooropplaatsen: wat wil je op lange termijn bereiken? Je pensioen aanvullen met een vastgoedspaarpotje? Huurinkomsten genereren?

Vastgoed kopen is een complexe materie. Het is dan ook nuttig om je vastgoedplannen voor te leggen aan een expert. Onze kmo-adviseurs analyseren samen met jou de voor- en nadelen van elke optie.  Ze kunnen in detail berekenen welke impact je investering zal hebben op jou en je vennootschap. Zo weet je perfect waar je aan begint.

Op de zaak

Onroerend goed kopen met je vennootschap

Onroerend goed aankopen met je vennootschap heeft heel wat voordelen. Een van de belangrijkste voordelen is dat de vennootschap de vastgoedinvestering vaak kan afschrijven, wat jarenlang fiscaal voordeel kan opleveren. Let wel: de grond kun je niet afschrijven.

Bij de aankoop zijn er dikwijls nog tal van kosten aftrekbaar. Bijvoorbeeld de registratiebelasting (voor een bestaand gebouw), btw (voor een nieuwbouw), notariskosten, eventuele kosten voor een architect, alle kosten van onderhoud en herstellingen, onroerende voorheffing en de interesten op je lening. Fiscaal erg interessant. Maar de investering in de vennootschap moet erop gericht zijn belastbare inkomsten te behouden of te verwerven, want anders kun je problemen krijgen met de fiscus.

Als particulier kun je fiscaal maar amper iets recupereren.

Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Je kunt het pand bijvoorbeeld niet zomaar ‘gratis’ privé bewonen. Woon je in een huis waarvan de vennootschap eigenares is, dan wordt dit fiscaal aanzien als een voordeel van alle aard (op basis van het kadastraal inkomen). Je zult er dus privé belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op moeten betalen.

Verhuurt de vennootschap het pand? Dan komt de huur bij het belastbare inkomen.

Nog een punt om rekening mee te houden: als de vennootschap het pand later verkoopt met meerwaarde, dan betaalt ze daarop belastingen. Al kun je de betaling van die belastingen - onder bepaalde voorwaarden - wel spreiden.

Ook op vlak van successie zijn er belangrijke verschillen. Als de ondernemer via z’n vennootschap onroerend goed wil doorgeven (bijvoorbeeld aan de volgende generatie), schenkt ze het vastgoed in aandelen (roerende goederen). En dat is goedkoper dan vastgoed schenken.

Privé en op de zaak

Onroerend goed kopen privé samen met je vennootschap

In bepaalde situaties kan het interessant zijn om het onroerend goed samen te kopen, als privépersoon samen met je vennootschap.

Dat kan op 3 manieren:

  • Via een gesplitste aankoop: de ene partij koopt de naakte of blote eigendom, de andere het vruchtgebruik.
  • Met recht van opstal: de ene partij bezit de grond, de andere partij wordt (tijdelijk) eigenaar van de gebouwen die erop staan of opgericht worden.
  • Door aan te kopen in onverdeeldheid: zowel jij als privépersoon als de vennootschap worden volledige eigenaar van een deel van het onroerend goed.

Wil je omwille van liquiditeitsredenen of fiscale redenen lenen voor je aankoop? Dat kun je de financiering opsplitsen.

Voor het privégedeelte kun je dan gebruik maken van de voordelen voor particulieren. En voor het zakelijke gedeelte kun je de kosten van een investeringskrediet inbrengen.

Als je privé en zakelijk gebruik combineert, zal je een verhouding moeten opstellen die weergeeft hoeveel procent van het vastgoed je privé gebruikt, en hoeveel voor de zaak. Dat kun je doen met een schatting. Het geeft je dan ook meteen een idee van hoeveel investeringskrediet je nodig zult hebben.

Welke structuur is voor jouw situatie de beste? In overleg met een kmo-adviseur en je accountant of boekhouder kun je een weloverwogen beslissing nemen.

Privé

Onroerend goed privé kopen

Koop je het pand privé, dan zijn daar ook voordelen aan verbonden. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je bijvoorbeeld een beroep doen op de voordelen van de personenbelasting. Denk maar aan het langetermijnsparen, of de woonbonus.

Huuropbrengsten uit residentieel onroerend goed zijn meestal ook fiscaal interessanter.

Een andere mogelijkheid is dat je het pand privé aankoopt, en vervolgens verhuurt aan de eigen vennootschap. Dat kan interessant zijn, maar hou er wel rekening mee dat er bepaalde beperkingen gelden.

Zo gelden er richtlijnen voor de huursom. Boven een bepaald plafond (berekend op basis het kadastraal inkomen), beschouwt de fiscus het surplus als een bezoldiging, en niet langer als onroerend inkomen. 

Samengevat

Of je nu vastgoed aankoopt op de zaak of privé, elke optie heeft andere voor- en nadelen op de korte en lange termijn.

Om jouw aankoop te optimaliseren, bekijk je het best uitgebreid je financiële situatie en mogelijkheden met je boekhouder en een adviseur bij de bank. Onze kmo-adviseurs kunnen je aan de hand van detailberekeningen helpen. Zo kun je een onderbouwde beslissing nemen.

Heb je al beslist welke structuur voor jou de beste is, en wil je met je vennootschap een lening aangaan om vastgoed te kopen? Lees hier meer over het KBC Brussels-Investeringskrediet.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Mogen mijn ouders me geld geven in functie van mijn zaak?

Ga je je eigen bedrijf starten? Dan kun je financiële hulp gebruiken. Bijvoorbeeld van je ouders. Maar mag dat wel?
Mogen mijn ouders me geld geven in functie van mijn zaak?

Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er voor starters?

Wist je dat je als starter beroep kan doen op verschillende subsidies en steunmaatregelen van de overheid?
Welke subsidies en steunmaatregelen zijn er voor starters?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Als een bank jou als ondernemer een krediet of financiering geeft, dan zal ze daar een vergoeding voor vragen in de vorm van een rente of interest. Die rente is bedoeld als compensatie voor het risico dat de bank loopt en voor de tijd die ze in het dossier investeert.
Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Net zoals vele ondernemingen spreek jij vast de bank aan voor een krediet. Maar hoe slaag je erin om deze aanvraag ook te laten goedkeuren? Inzicht in hoe de bank een aanvraag voor een lening bekijkt, helpt je vast een flink stuk vooruit bij de voorbereiding van de kredietvraag.
Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.