Sociaal statuut

Wat zijn sociale bijdragen? En wat is een sociaal statuut? Moet je je als ondernemer aansluiten bij een ziekenfonds, of bij een verzekeringsfonds? Kenners spitten het voor je uit.

Sociaal statuut

Wat zijn sociale bijdragen? En wat is een sociaal statuut? Moet je je als ondernemer aansluiten bij een ziekenfonds, of bij een verzekeringsfonds? Kenners spitten het voor je uit.

Waarom en hoe moet ik me als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

In België is het wettelijk verplicht van je als zelfstandige bij de start van je eigen zaak aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Als zelfstandige sta je namelijk zelf in voor je sociale zekerheid. Bij werknemers daarentegen worden de sociale bijdragen rechtstreeks van hun brutoloon afgehouden.

Wat is de vrijstelling van sociale bijdragen en hoe doe ik er beroep op?

Elke zelfstandige ondernemer in België betaalt sociale bijdragen om het Belgische sociale vangnet te voeden en krijgt daarvoor sociale rechten in ruil. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij je minder of tijdelijk niets moet betalen. Daarin zijn er twee scenario’s.

Waarom en hoe moet ik me aansluiten bij een ziekenfonds?

Om als ondernemer in orde te zijn met je ziekteverzekering ben je verplicht om je bij een ziekenfonds naar keuze aan te sluiten. Als je reeds bent aangesloten dan meld je best een wijziging van jouw statuut.